Våra produkter:
   Kameraövervakning
        Digitala kameror
        Video encoding
        Video decoding
        Videoanalys
        Bra att veta..
   IT-utrustning
   Nätverk &
   kommunikation
   Säkerhet
   Installationer
   Drift
   Företaget:
   Kunder
   Om AGRIIT
   Kontakt
  Tillverkare
 
 
 
 
Begrepp inom digital nätverksvideo
 
 
 
 
Komprimeringstekniker:
 
 
MJPEG - Bildkomprimeringsteknik som överför bild för bild med komplett innehåll. Video som spelas in med detta format har hög kvalitet men är bandbreddskrävande och genererar stora filer.
 
 
Mpeg-4 - Videokomprimeringsteknik som minskar mängden data som skickas och lagras genom att bildrutorna delas in i olika kategorier med olika innehåll. Genom att använda Mpeg-4 istället för MJPEG kan datamängden kraftigt reduceras.
 
 
H.264 - Videokomprimeringsteknik som är en vidareutveckling av Mpeg-4 och ger avsevärt mindre datatrafik med bibehållen kavlitet
 
 
HDTV:
 
 
Definierad standard vars två viktigaste delar är:
HDTV - Upplösning 1280x720
Full-HDTV - Upplösning 1920x1080
För att få kalla sig HDTV kamera måste den också uppfylla krav på färgåtergivning och givet antal bilder per sekund.
 
 
Megapixel:
 
 
En digital bildruta som innehåller 1 000 000 pixlar
 
 
Upplösning:
 
 
Ett mått på hur mycket detaljer en digital bild innehåller räknat i pixlar på bredden och höjden, tex. 640x480 (VGA).
 
 
Power over Ethernet (PoE):
 
 
Strömsättning av tex. en kamera sker genom att ström matas från en injektor eller switch via nätverkskabeln, vilket förenklar montage.
 
 
Vandalsäker:
 
 
En kameras- eller ett kamerahus förmåga att kunna stå emot tillgrepp utifrån. Tex. kan skruvar av ej standadiserade modeller användas för att försvåra ingrepp eller nedmontage. Olika typer av slagtålighet hölje kan också användas.
 
 
Auto-iris:
 
 
Elektriskt styrd automatisk kontroll av mängden ljus som linsen släpper igenom.
 
 
P-iris:
 
 
En vidareutveckling av auto-iris som bl.a. förbättrar skärpa, kontrast och skärpedjup.
 
 
Pan/Tilt/Zoom (PTZ):
 
 
En kamera som kan röra sig i tre axlar. Panorering, tiltning och zoomning. Beroende på märken och modeller skiljer det hur stor rörligheten är.
 
 
Optisk zoom:
 
 
Optikens egen förmåga att zoom, dvs verklig zoom.
 
 
Digital zoom:
 
 
Kamerans förmåga att digitalt bearbeta bilden så att den blir större. Att zooma digitalt medför en försämring av bildkvaliteten.
 
 
Wide Dynamic Range (WDR):
 
 
Teknik för ljuskompensation i kontrastrika miljöer.
 
 
Dag och natt funktion:
 
 
Kamera med automatiskt borttagning av IR-filter. Denna kamera kan dra nytta av tillskottsljus i form av infrarött belysning.
 
 
Digital input/output:
 
 
Inkopplingsmöjligheter för externa resurser. En kamera kan aktiveras av en extern givare, tex. en fotocell som när den bryts tvingar kameran att spela in, eller så kan en kameras aktivitet skicka en signal till någon form av mottagare, tex. en sirén.
 
 
ONVIF:
 
 
En typ av kommunikationsstandard för tex. kameror. Kameror av olika fabrikat som följer denna standard kan alltså samexistera inom samma system.
 
  Bildstorleksjämförelse  
     
   
  Bildyta sedd genom en VGA kamera
(640x480)
 
   
  Bildyta sedd genom en 1.3 Megapixel kamera
(1280x720)
 
 
 
 
Bildyta sedd genom en 2 Megapixel kamera
(1920x1080)
 
 
 
 
Notera skillnaden i bildyta mellan de olika bilderna, från standard VGA till 2 Megapixel!
 
 
 
     
 
Specialkomponenter
 
     
 
 
 
Megapixel lins
 
 
 
 
Extern IR-belysning
 
 
 
 
Joystick för styrning av PTZ kamera
 
     
     
     
   
Copyright © 2008-2021 AGRIIT
Senast ändrad 2021-08-10